PrivacyVerklaring

Privacyverklaring van Jessica Lodders

Versie: September 2020

Hieronder lees je hoe ik, Jessica Lodders, met jouw persoonsgegevens om ga. Dat doe ik uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk. Deze privacyverklaring geldt voor alle communicatie tussen jou en mij, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit. Voor de leesbaarheid van het document is gekozen voor de ik-vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt ik, Jessica Lodders bedoeld.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals ras, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens. Als dit wel het geval mocht zijn, wordt hier uitdrukkelijk toestemming voor gevraagd.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites ouder dan 16 jaar is. Als je ervan overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd, dan kun je contact opnemen via contact@happyindeovergang.nl  en dan zal ik deze informatie verwijderen.

1. Over mij

Jessica Lodders

Stationsweg

4931 BX Geertruidenberg

Vragen of verzoek indienen

contact@happyindeovergang.nl

2. Persoonsgegevens

Ik verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten of producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (voor het toesturen van een prijs n.a.v. een winactie of het in rekening brengen van een product/dienst).
 • Bankrekeningnummer: alleen bij het aanschaffen van online diensten van mij. De betalingsmogelijkheid is op basis van overschrijving.
 • E-mailadres.
 • IP-adres.
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website.
 • Internetbrowser en apparaat type.

De bovenstaande gegevens worden eventueel gebruikt voor:

 • Het opstellen van facturen.
 • Betalingsmethodes zoals betaling op basis van bankoverschrijving.
 • Google Analytics en Facebook Analytics statistieken.
 • Deze gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden. Alleen de betrokken partijen (zoals Google, Facebook), krijgen inzage in deze gegevens.

Hoe kom ik aan deze persoonsgegevens

Ik heb de bovenstaande persoonsgegevens van jou persoonlijk verkregen.

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerk ik de persoonsgegevens

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat volgens de AVG en UAVG mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

Contact

Heb je contact met mij opgenomen per e-mail, het contactformulier of social media, dan heb ik jouw gegevens ontvangen. Deze verwerk ik om te kunnen reageren op je bericht aan mij. Heb je contact opgenomen via social media, dan is dat meestal via mijn persoonlijke account. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen verwerk ik de gegevens, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waarover het contact was en hoe je toen reageerde. Het is in mijn gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat ik je beter kan helpen en betere prioriteiten kan stellen.

Reacties

Als je een reactie op mijn website achterlaat, onder een blogpost of een recensie bij een product, dan verwerk ik je naam. Dit laat ik in principe oneindig staan, tenzij de blogpost of het product van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij mij indient. Ik heb een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door mij of een derde, op jouw reactie.

Nieuwsbrief, instructieve en promotionele e-mails

Ik verstuur je graag nieuwsbrieven, instructieve en promotionele e-mails. Deze mailtjes ontvang je omdat je je jezelf daarvoor hebt aangemeld. Ik verwerk daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. Onder iedere mail wordt de mogelijkheid geboden om je uit te schrijven. Ik bewaar je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Facturatie

Wanneer je een product of dienst van mij aanschaft aanschaft, verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van de bestelling. Dat zijn in elk geval je naam, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening de betaling komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 7 jaar.

Accountgegevens

Als je een product of dienst van mij hebt aangeschaft, heb je een account op mijn website. Dit account biedt je inzicht in de door jou geplaatste bestellingen, retouren en je persoonlijke gegevens. Dit is gedaan om je bestelling sneller te kunnen verwerken, en om je de mogelijkheid te bieden om in te loggen en de producten te bekijken. Ik bewaar je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je account verwijdert.

Gerechtvaardigd belang

In sommige van bovenstaande gevallen heb ik een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Ik heb mijn belang, bijvoorbeeld het belang om mijn eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan ik de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerk. Ik zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om mijn doel te bereiken en mijn gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

4. Doorgifte

Doorgifte aan partners

Ik werk voor het uitvoeren van mijn diensten samen met verschillende leveranciers en partners. Ik deel jouw gegevens met de volgende derden, dit zijn onder andere partijen die:

 • Mijn websites hosten
 • Mijn nieuwsbrieven versturen
 • Mijn betalingen en incasso’s afhandelen

Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van je gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Doorgifte aan derden

In principe deel of verkoop ik uw gegevens niet met/aan personen of organisaties. Ik deel het alleen met partners zoals hierboven beschreven is. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

5. Jouw rechten

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per mail via contact@happyindeovergang.nl

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van verwerking

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De beveiliging van je gegevens

Ik heb passende en technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies. Alle partijen die je gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

6. Cookies

Mijn website maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om mijn dienstverlening te verbeteren of voor marketingdoeleinden. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Socialmedia

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Deze verklaringen en links kunnen veranderen. Ik doe mijn best om deze links up-to-date te houden.

Google analytics

Omdat ik graag wil weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. Ik heb alle gegevens geanonimiseerd.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dat kan! Je kunt dit doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links

Op mijn website staan links naar andere websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Deze cookies staan los van mijn website, en daarom wil ik je daarvoor graag verwijzen naar de cookie- of privacyverklaring van de desbetreffende website.

7. Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ga hanteren. Indien dat het geval is, zal de nieuwe privacyverklaring op mijn website worden gepubliceerd. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.